.
Türkçe
Trafik

Aracın kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkiler mi?
Trafik sigortası primleri hesaplanırken illerin trafik yoğunluğu ve kaza istatistikleri de dikkate alındığından aracın kayıtlı olduğu il sigorta primini etkiler.

Trafik sigortası ile Kasko Sigortasının Farkı nedir?
Trafik sigortası 3. Şahıslara verilen hasarları karşılayan ancak kişinin kendine ait hasarları karşılamayan bir sigortadır. Kasko sigortası ise kendi aracınıza ve aracınız içerisinde bulunan şahıslara gelebilecek hasarları karşılayan bir sigorta çeşididir.

Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?
Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Trafik sigortası fiyatları sabit değil mi? Teklif almam gerekir mi?
Zorunlu trafik sigortası fiyatı sabit olmayıp 1 Temmuz 2008 itibariyle fiyatları serbest bırakılmıştır. Sigorta şirketleri, sizin hasar geçmişinizi ve müşterilik durumunuzu inceleyerek, kişi ve araca göre özel fiyatlamalar yapmaktadırlar. Bundan dolayı, her sigorta şirketi farklı fiyatlar belirlemektedir. Bu nedenle değişik sigorta şirketlerinden teklif almak en uygun fiyatı ve en iyi hizmeti bulabilmek açısından size fayda sağlayacaktır.

Trafik sigortamı bitiş tarihinden önce yenilemezsem ne olur?
Trafik sigortası zorunlu bir sigorta olduğundan, sigortanızın bulunmadığı durumlarda trafiğe çıkmamanız gerekir. Trafik sigortanız olmadan aracınızı kullanırken yakalanmanız durumunda ise aracınız bağlanır ve trafiğe ait otoparka çekilir. Trafik sigortası cezasına otoparkta kaldığı her gün için de otopark bedeli eklenmektedir. Hasarsızlık indirimleri trafik sigortası için de geçerli olduğundan poliçenizi zamanında yenilemediğiniz durumlarda hasarsızlık indirimiz olsa dahi, yenileme yapacağınız zamanda zamlı fiyat uygulaması ile karşılaşırsınız. Sigorta şirketleri geçen her 30 gün için %5 zamlı prim uygulamaktadır. (En fazla alınabilecek zam yüzdesi %50’dir)

Yeni satın aldığım aracım için yeni bir trafik sigortası mı yaptırmalıyım, yoksa sattığım aracımın poliçesini yeni aracım için kullanabilir miyim?
Araç trafik sigortaları kişiler üzerinden değil, araçlar üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle trafik sigortası sadece aracınız için yapılabilmektedir ve şahsi olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle sattığınız aracın zorunlu trafik sigortası poliçesi yeni aracınız için geçerli değildir. Yeni aldığınız araç için ayrı bir trafik sigortası yaptırmalısınız. Poliçenizin geçerlilik süresi (vadesi) dolmadan aracınızı satmanız durumunda ise sattığınız araç için yaptırmış olduğunuz poliçenin yıl içinde kalan zamanı oranınca bir prim iadesi hakkınız bulunmaktadır. Eski aracınızı sattığınız tarihten itibaren 10 gün içinde trafik poliçenizin aslı ve noter satış senediyle ilgili sigorta şirketine başvurarak satışını yapmış olduğunuz aracınıza ait trafik poliçesinin prim iadesini alabilirsiniz.

Kısa vadeli trafik sigortası yaptırmam mümkün mü?
Trafik sigortası da diğer sigorta türlerinde olduğu gibi yıllık olarak yaptırılmaktadır. Sadece iki durumda istisna mevcuttur. Kısa vadeli trafik sigortası sadece geçici plakalar ve uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan yabancı plakalı araçlar için yapılabilmektedir. Bu araç türleri dışındaki araçlar için ise kısa vadeli poliçe düzenlenememektedir. Bu istisnalara ilişkin bir poliçeye ihtiyacınız olması durumunda 282 684 64 57 nolu Destek Hattını arayarak uzman müşteri temsilcilerimizden destek alabilirsiniz.

Aracın kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkiler mi?
Evet aracın kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkilemektedir. Araç işletenlerine kayıtlı oldukları illere göre trafik sigortası tarife ve talimatlarında belirtilen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi yapılır.

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?
Evet, etkilemektedir. Sigorta şirketleri trafik sigortası tarife ve talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Aracın çektiği römork, yarı römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?
Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekir.

Yarışa katılan araçların verecekleri zararlar trafik sigortası teminat kapsamında mıdır?
Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, yarış düzenleyenlerin, sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur.

Trafik sigortasında tedavi gördükten sonra ölen kişiye, hem tedavi, hem ölüm tazminatı ödenebilir mi?
Evet, poliçede belirtilen iki ayrı teminatın iki ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.

Ölüm, yaralanma sonucunda geçici veya kalıcı iş görememe hali oluştuğunda, trafik sigortası bu zararı öder mi?
Evet, tedavi giderlerinin dışında, bu şekilde bir kayıp da varsa, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir.

Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?
Evet, dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

Trafik kazasında zarar görenler kazaya neden olan kişiye taleplerini ne kadar sürede yapmalıdır?
Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.