.
Türkçe
Kasko

Aracıma LPG taktırdım. Sigortama dahil kabul edilir mi?
Araca orijinali dışında yapılan ilaveler sigorta poliçenize eklendiği takdirde takılan LPG teminat altında olacaktır. Ancak bu yeterli olmayıp LPG cihazının da ruhsata işlenmiş olması gerekmektedir.

Aracım ile yurt dışına çıkacağım. Kasko poliçem yurt dışında da geçerli midir?
Kasko sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde geçelidir. Yurtdışına yapacağınız seyahat tarihleri arasında ek belge ile yurtdışı kasko teminatı satın alabilirsiniz.

Aracımı eşimin üzerine devredeceğim. Hasarsızlık indirimini kaybeder miyiz?
Hasarsızlık indiriminin eşler arasında devri sigorta şirketi bazında değişiklik göstermektedir. 282 684 86 57 nolu Destek Hattını arayarak, uzman ekibimize danışmanızı tavsiye ederiz.

Aracımın anahtarını kaybettim. Ne yapmalıyım?
Anahtarın kaybolduğuna/çalındığına dair polis tutanağı hazırlatılarak sigorta şirketine başvurulmalıdır. Poliçede anahtar kaybı teminatı var ise, anahtar yapımı ve kilit sisteminin değişimi masrafları poliçeden karşılanır.

Kasko poliçemde meslek indirimim var ancak kazayı kardeşim yaptı, hasar esnasında sorun yaşar mıyım?
Sigorta Şirketleri meslek indirimlerini sürücüye bağlı olarak verebildikleri gibi sürücüden bağımsız olarak da verebilmektedir. 282 684 64 57 nolu Destek Hattını arayarak uzman ekibimize danışmanızı tavsiye ederiz.

Aracımda ağır hasar olduğunu düşünüyorum ve onarımını değil, aracın pert olmasını istiyorum. Ne yapmalıyım?
Konu sigorta şirketlerinin hasar ekspertiz birimlerince değerlendirilmektedir. Sigorta şirketleri hasar sonrası yapılacak ekspertiz çalışmasında ortaya çıkacak hasar tutarına istinaden pert ya da onarım kararı vermektedir.

Aracımı onarıma bıraktığım servis 15 gün onarım süresi olduğunu bildirdi, 15 gün boyunca ikame araç alabilir miyim?
İkame araç temini süresi sigorta şirketi bazında değişiklik göstermektedir. 282 684 64 57 nolu Destek Hattını arayarak ikame araç hakkınız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Aracım Ankara plaka ama ben İzmir’de kaza yaptım. Hasarımın tazmininde sorun yaşar mıyım?
Sigorta poliçeniz Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Hasar tazmininizde bu durum sorun teşkil etmemektedir.

Kasko poliçesinde araç bedeli enflasyona karşı nasıl korunmaktadır?
Piyasa rayici ile sınırlı kalmak şartıyla, bir yıl içerisinde belirlenen bir enflasyon oranında, sigorta bedelinin artışını teminat altına almak mümkündür. Ancak bu amaçla oluşturulmuş olan teminatı isteğe bağlı olarak satın almak gerekir. Kasko poliçenizi satın alırken, 282 684 64 57 nolu Destek Hattını arayarak uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi de el değiştirir mi?
Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi, isteği halinde yeniden sigorta yaptırabilir.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir aracın sigorta yenilemesinin başka şirkete yaptırılması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder mi?
Önceki poliçede hasarsızlık indirimine hak kazandığınız durumlarda, sigorta poliçesi yenilemesinin başka bir şirketten yapılması hasarsızlık indiriminizi etkilemez ve indiriminiz devam eder. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hasarsızlık indirim hakkının kaybolmaması için sigortaya ara verilmemesi gerekliliğidir.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi?
Devam edebilir. Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Bunun için sigortalı, yeni aracı hemen satın almamışsa, satın alıncaya kadar geçen sürede poliçeyi dondurabilir. Sigorta bitim tarihinden önce herhangi bir tarihte, yine aynı cins araç alındığı bildirildiğinde, poliçe süresi, durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indirimi yeni araçta da devam ettirilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.

Araç, başka bir taşıtla taşınırken hasar meydana gelirse, kasko sigortası hasarı karşılar mı?
Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar, kasko sigortasına dahil midir?
Yetkili kişilerce çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir. Sigorta şirketleri ek olarak yetkisiz kişilerce çekilmeyi de poliçe içeriğine göre teminat altına alabilir.

Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?
Aracınız üzerinden bulunan orijinal aksesuarlar teminata dahildir. Araca orijinali dışında yapılan ilave aksesuarlar ise, sigorta poliçenize eklenmesi halinde teminat altında olacaktır.

Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?
Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Kusurun %100 karşı tarafta olduğu bir kazada kasko sigortamdan yararlanırsam hasarsızlık indirimim bozulur mu?
Karşı tarafın tam kusurlu olduğu kazalarda kaskonuzdan hasar talep etmeniz halinde hasarsızlık indiriminizi kaybetmezsiniz. Karşı tarafın tam kusurlu olduğunun resmi olarak belgelendirilmiş olduğu durumlarda, sigorta şirketiniz hasar bedelini karşı tarafın sigortasından tazmin etmektedir. Bu durumda sizin sigortanıza ait hasarsızlık indiriminiz bozulmamış olur ve indiriminiz devam eder. Hasarsızlık indirimi için sigorta sürekliliği esastır. Bu nedenle bitiş tarihinden belirli bir süre sonraya kadar yenilenmeyen kasko sigortalarında sigortalı hasarsızlık indirimini kaybedebilir.