.
Türkçe
DASK

Evim için DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) yaptırmalı mıyım?
Sahip olduğunuz ev/işyeri, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tarif edilen bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde 'mesken' olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler tanımına uymakta ise zorunlu deprem sigortası kapsamına girmektedir. DASK poliçenizi yaptırmanız gerekmektedir.

Hangi binalar zorunlu deprem sigortası kapsamına girmez?
634 sayılı kat mülkiyetine tabi olsun ya da olmasın tamamı ticari ve sınai amaçlı kullanılan binalar ( İş merkezi, İş hanı vs.) 
Köy yerleşim alanlarındaki binalar, 
Kamu kurum ve Kuruluş binaları, 
İnşaatı henüz tamamlanmamış mesken olarak inşa edilen binalar,
27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar.

Zorunlu deprem sigortası yaptırdıktan sonra iptal ettirebilir miyim?
DZorunlu Deprem Sigortası yaptırıldıktan sonra iptal edilemez. Ancak bina satışında yeni hak sahibine devir edilebilir.

Zorunlu deprem sigortası yaptırılmaması durumunda cezai yaptırım uygulanır mı?
Zorunlu deprem sigortasının uygulamaya konulmasını takiben, 27 Mart 2001 tarihinden itibaren, zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekirken bunu ihmal edenler, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar. Ayrıca tapu tescil işlemlerinde, elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlemlerinde Zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış olduğuna dair belgenin ibraz edilmesi mecburiyeti vardır.

Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?
Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Eşyalarınızı da risklere karşı sigortalamak istediğiniz durumlarda ek olarak eşya teminatını içeren bir konut poliçesi yaptırmanız gerekmektedir.

DASK poliçem var. Konut poliçesi yaptırmama gerek var mı?
Dask poliçesi içeriği gereği depreme ilişkin riskleri güvence altına alan bir poliçedir. Konut poliçesi, bunun dışındaki eşyalar, bina içerisinde meydana gelebilecek olan yangın, yıldırım, infilak, sel ve su baskını, cam kırılması, dahili su hasarları, komşu konutlara verilebilecek hasarlar vb. bir çok konuda konutunuzun başına gelebilecek riskleri güvence altına alan bir poliçedir. Ek olarak konut poliçesinde bulunan deprem teminatı ise sadece DASK poliçesi gereğince belirlenmiş bedelin üzerindeki hasar ödemeleri yapacak şekilde çalışan bir teminattır. Bu nedenle iki poliçe birbirini tamamlayıcı özelliktedir.

Zorunlu deprem sigortasında tazminat ödenmesi ne şekilde olur?
Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.