.
Türkçe
Konut

Konut sigortası komşuma verdiğim zararı karşılar mı?
Poliçenizde “komşu mali sorumluluk teminatı” bulunmakta ise teminat limitleri dahilinde komşunuza verdiğiniz zarar karşılanacaktır.

Konut Sigortası kapsamında hangi varlıklarım teminat altına alınabilir?
Poliçe kapsamında, oturmakta olduğunuz daireniz ve içerisinde bulunan eşyalarınız deprem, sel/su baskını, hırsızlık, doğal afetler gibi risklere karşı teminat altına alınmaktadır. Bununla birlikte Komşu mali sorumluluk, Kira Yardımı, Geçici ikametgâh değişikliği, Kapkaç, Elektronik cihaz ve daha birçok farklı ek teminatlar ile sahip olduğunuz varlıklar teminat altına alınabilmektedir.

Konut Sigortası yaptırırken beyan ettiğim değerler ile olması gereken değer arasında fark varsa hasar esnasında neler ile karşılaşırım?
Poliçe düzenleme aşamasında beyan ettiğiniz değerlerin doğru olduğu kabul edilerek prim hesaplaması yapılmaktadır. Hasar sonrası yapılacak ekspertiz çalışmasında tespit edilebilecek olası farklarda sigorta şirketi hasar ödemesinde kesinti yapmaya ya da hasarı tamamen reddederek poliçeniz fesih etmeye yetkilidir.

Konut Sigortası oluşabilecek herhangi bir hasarımın sonrasında evim tamamen oturulamaz hale geldiğinde ne gibi faydalar sağlamaktadır?
Olası bir hasarınız sonrasında eviniz tamamen kullanılamaz hale gelmiş ise “ Geçici ikametgah için kira yardımı, Geçici ikametgaha taşınma için gerekli taşınma masrafları yardımı” gibi teminatları poliçede belirtilen limitleri dahilinde karşılamaktadır.

Konut Sigortamı sadece evdeki eşyalarım için yaptırdım. Herhangi bir hasar durumunda evin kendisine gelebilecek hasarlar karşılanır mı?
Poliçe şartlarında belirlenen teminatlar dışında olduğu için karşılanmaz.

Evinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?
Evinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan “bina değeri” teriminin evinizin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir.

Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
Dahil edilebilir ancak sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile bu teminata alınabilir.

Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, konut poliçesinin durumu ne olur?
Poliçenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.

Konut poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
Yangın sigortalarına prim tutarı sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenmektedir. Bu nedenle şirketler arasında aynı teminat içeriğine sahip poliçelerin primleri arasında farklılıklar olabilir. İşte tam bu yüzden konut poliçesi almadan önce Ertuğrul Sigorta aracılığıyla karşılaştırmalı teklif almanız, ihtiyacınızı karşılayan poliçeyi bütçenize en uygun şekilde satın almanızı sağlar.