.
Türkçe
Hasar Anında

Hasar anında bana kim yardımcı olacak?
Herhangi bir zamanda karşılaşacağınız hasar durumunda 282 684 64 57 nolu Destek Hattını arayarak hasar ihbarında bulunabilirsiniz. Hasarınıza ilişkin ilk bilgiler tarafımızca alındıktan sonra ilgili sigorta şirketine ulaştırılması sağlanacak ve hasar süreç hizmeti destek ekibimiz tarafından verilecektir. Söz konusu hasara ilişkin hasar dosyanızın açılması sağlandıktan sonra, dosya numaranız sizinle de paylaşılacaktır. İlgili hasar dosya numarası aracılığıyla hasarınızı bize ulaşarak takip edebilirsiniz.

Hasar anında hangi branş için ne tür belgeler talep ediliyor?
Herhangi bir hasar durumda, sigorta teminatları kapsamında tazminatın en kısa sürede ödenebilmesi için hasar ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ya da ekspere doğrudan ulaştırılması gerekir.

Hasar anında ürün bazında istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

Kasko Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler
Çarpma – Çarpılma Olaylarında:
Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
Alkol raporu (tasdikli örneği)
Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı
Ehliyet fotokopisi
Ruhsat fotokopisi
D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve imkan dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi
İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda)
Hasara ilişkin faturalar
Hasara ilişkin fotoğraflar
TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )

Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda:
Sigorta poliçesi
Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı)
Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları
Trafikten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli ruhsatname aslı
Maliyeden borcu yoktur yazısı (Tasdikli örneği)
Başvuru dilekçesi (Sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek)
Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları
D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için)
Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (İşlemler sırasında örnek vekalet sigorta şirketince verilmektedir).

Radyo - Teyp Çalınma Olaylarında :
Sigorta poliçesi
Görgü tespit tutanağı ve müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı)
Ruhsat fotokopisi
D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için)
Trafik Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

Maddi Zararlar :
Trafik kazası tespit tutanağı
Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname)
Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse)
Aracı kullanan sürücünün ehliyeti
Şirketin muvafakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder)
Ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu.

Ölüm Halinde :
Kaza tespit tutanağı
Veraset ilamı
Nüfus kayıt örneği
Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge
Ölüm raporu
Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu

Yaralanma Halinde :
Kaza tespit tutanağı
Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu
Tedavi masraf faturalarının asılları

Maluliyet Halinde :
Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu Kaza tespit tutanağı
Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge
Ferdi Kaza Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler
Sigorta poliçesi
Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli örneği
Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası
Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.)
Talep yazısı
Ayrıca ek olarak; 

Ölümlerde: 
Ölüm raporu ve defin ruhsatı
Veraset ilamı tasdikli örneği
Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği

Yaralanmalarda :
Doktor ve hastane raporları
Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları
İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat kupürleri de ilave edilmiş şekilde)
Daimi Maluliyet (Sürekli Sakatlık) için :
Maluliyeti gösterir heyet raporu
Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi talep edilmektedir

Cam Kırılması Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler
Sigorta poliçesi
Zabıt veya beyan
Fatura (hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
Hasara ilişkin fotoğraflar (Şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
TC kimlik numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi levhası (Tüzel kişilerde)

KONUT SİGORTASI HASARLARI
Yangın Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler
Sigorta poliçesi
İtfaiye raporu
Hasara ilişkin faturalar
Cumhuriyet savcılığından takipsizlik kararı
Zararı gösteren beyan / talepname
Polis veya jandarma tutanağı
Mal sahipleri için tapu belgesi
Kiracılar için kira kontratı
Dahili Su Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler
Sigorta poliçesi
Hasara ilişkin faturalar
Hasara ilişkin fotoğraflar
Kira kontratı (Ev eşyası için)
Talep yazısı
Hırsızlık Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler
Sigorta poliçesi
Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
Beyan (Olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
Muhasebe kayıtları
Ev eşyalarının dökümü
Hasara ilişkin faturalar
Hasarla ilgili fotoğraflar
Genel şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması.